Novela zákona o obchodních korporacích přináší zajímavé novinky

06.11.2018 Po založení společnosti Tipy a rady Ukončení podnikání Novinky

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu

Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu splacení peněžitého vkladu. Nyní je povoleno peněžitý vklad splatit pouze na zvláštní účet u banky, a to i v případě, že základní kapitál činí pouhou jednu korunu. Změnou zákona bude umožněno splatit peněžitý vklad do výše 20 tisíc Kč i jiným způsobem, například složením vkladu notáři, který bude správcem vkladů.

Vypuštění údajů ze společenské smlouvy bez notářského zápisu

Vypuštění požadovaných údajů ze společenské smlouvy u společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti bude méně nákladné a zdlouhavé. V současnosti lze vypuštění určitých údajů provést pouze změnou společenské smlouvy nebo stanov, na základě rozhodnutím valné hromady nebo dohodou všech společníků, ve formě notářského zápisu. Nově by o vypuštění požadovaných údajů mohli rozhodovat statutární orgány společnosti (např. jednatelé), bez nutnosti pořizovat o příslušném rozhodnutí notářský zápis.

Řešení tzv. neaktivních společností

Novela zákona o obchodních korporacích se zabývá řešením společností, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně (jsou zapsány v obchodním rejstříku). Novela chce výrazně snížit počet těchto společností, neboť podle názoru zákonodárce jsou zneužitelné zejména pro daňové podvody. Cílem novely je neaktivní společnosti vymazat z obchodního rejstříku. Novela zákona stanoví, že společnost bude možné zrušit, pokud za dvě po sobě jdoucí účetní období nezaloží do sbírky listin účetní závěrky. Další podmínkou, kterou bude třeba ke zrušení společnosti plnit, je prokázání skutečnosti, že společnosti není možné doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin (nekontaktnost společnosti). Pokud budou obě uvedené podmínky splněny, rejstříkový soud zahájí řízení o zrušení společnosti. Nevyjde-li v řízení najevo, že společnost vlastní majetek postačující k úhradě nákladů likvidace, rozhodne soud o zrušení společnosti bez likvidace. V opačném případě rozhodne o jejím zrušení s likvidací.

Posílení ochrana práv společníků a věřitelů

Novela zákona také chce posílit ochrany práv společníků, především těch menšinových, a dále třetích osob (zejména věřitelů). Zavádí se např. institut dovolání se neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu u osobních společností. Ve společnosti s ručením omezeným se zavádí předkupní právo společníků k prodávanému vlastnímu podílu společnosti. U družstva se více chrání věřitelé při snižování základního členského vkladu.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek