Co je to odštěpný závod?

06.08.2018 Založení odštěpného závodu

Pojem odštěpný závod zavádí zákon o obchodních korporacích. Toto označení se používá pro pobočku zahraniční společnosti, která sídlí v jiném státě než je ten, v kterém firma působí.

Dříve byl pro tento typ pobočky používán název organizační složka, avšak od roku 2014, kdy došlo k úpravě Zákona o obchodních korporacích a NOZ se využívá pouze označení pobočka, nebo v případě, že necháte pobočku zapsat do obchodního rejstříku již zmíněný odštěpný závod.

Jak přistupovat k odštěpnému závodu?

Jelikož je odštěpný závod klasickou pobočkou vaší firmy, je nutné abyste ji stejně jako každou jinou pobočku, kterou vaše firma vlastní, zapsali do obchodního rejstříku, což zahrnuje podání návrhu na rejstříkový soud a zaplacení registračního poplatku.

Odštěpný závod nese stejný název, jako vaše mateřská společnost a jeho založení je v porovnání s kompletním založením společnosti mnohonásobně snazší - a to jak po časové, tak finanční stránce.

Odštěpný závod, přestože je zapsán v obchodním rejstříku, nemá právní subjektivitu, což znamená, že jej nelze pokládat za právnickou osobu jako je tomu například v případě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a musí se řídit právním řádem a všemi povinnostmi a právy, které z něj vyplývají.

Odštěpný závod VS. provozovna

Provozovna je na rozdíl od odštěpného závodu pouze prostorem, ve kterém můžete vykonávat svou podnikatelskou činnost - i z tohoto důvodu musí být náležitě označena a nahlášena na živnostenském úřadě a nezapisuje se do obchodního rejstříku jako samostatný subjekt. Více se o provozovně firmy můžete dočíst po rozkliknutí příslušného odkazu.

Odštěpný závod je oproti tomu jakási levnější a méně náročná forma zřízení společnosti jinde, než v domovském státě, která vám může snadno pomoci zvětšit své pole působnosti i do dalších zemí.

Každý odštěpný závod musí mít svého vedoucího, který za společnost jedná. Dále je nutné, aby každá společnost měla také své vlastní IČO a sídlo. Co se týče zákonů , nebo například vedení účetnictví, zákon vyžaduje, aby se odštěpný závod řídil výhradně zákony země, ze které pochází - pokud tedy vlastníte mateřskou společnost v České republice, budete se také konat podle jejích zákonů (odštěpné zákony upravuje zákon o obchodních korporacích, zmínku najdete však i v legislativě EU).

Název odštěpného závodu a název společnosti, ze které pochází se může lišit, avšak není dobré, aby byl klamavý či jinak zavádějící.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně odštěpných závodů, nebo si s jejím založením nevíte rady, obraťte se na nás na kontaktní adrese. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a pomůžeme Vám s možnými komplikacemi.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek