Jak ukončit živnostenské podnikání

18.01.2018 Tipy a rady Ukončení podnikání Živnostenské podnikání

Pokud se chystáte ukončit živnostenské podnikání, je dobré vědět, co všechno musíte zařídit a jakým úřadům je třeba dát o zrušení živnosti vědět. Jednoduchý návod jak na zrušení živnostenského oprávnění si přiblížíme v následujících odstavcích.

Přerušení X ukončení živnosti

Pokud jste živnostník a rozhodl jste se s tímto typem podnikání skoncovat, můžete tak učinit v zásadě dvěma způsoby. V prvním případě můžete živnost pouze pozastavit, v druhém případě můžete své živnostenské podnikání zrušit úplně. Zrušení živnosti je na rozdíl od pouhého přerušení živnosti definitivní. Živnost můžete přerušit na libovolně dlouhé období, proto vám nic nebrání se k ní za několik let zase vrátit a po obnovení živnosti dále pokračovat v podnikání. Pokud však živnost zrušíte a v budoucnu se rozhodnete opět podnikat, budete si muset živnost znovu zakládat, což vás kromě úřednického zařizování bude stát i poplatek za vytvoření nové živnosti.

Postup při ukončení živnosti

Pokud se rozhodnete své působení jako OSVČ ukončit, je zde několik kroků, které musíte pro úspěšné zrušení živnostenského podnikání provést.

1.Informujte živnostenský úřad

Abyste vůbec živnost mohli zrušit, musí být zrušení vaší živnosti schváleno na živnostenském úřadě. Proto je ještě před zrušením živnosti důležité na příslušný živnostenský úřad dojít a vyplnit zde žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Po vyplnění žádosti o zrušení živnostenského oprávnění má živnostenský úřad 30denní lhůtu na to, aby vaší žádosti vyhověl. Během této čekací lhůty jste stále OSVČ a tudíž také podnikateli.

Po rozhodnutí živnostenského úřadu a obdržení schválené žádosti je nutné, abyste na živnostenský úřad dále doložili také souhlas správce daně o zrušení podnikání - k vydání tohoto souhlasu je nutné, abyste odevzdali daňové přiznání za rok, ve kterém svou živnost ukončujete do ze zákona stanovených termínů. Tyto termíny se liší na základě toho, zda máte či nemáte daňového poradce. V případě, že daňového poradce nemáte, musíte daňové přiznání odevzdat do konce března, pokud daňového poradce máte, je lhůta pro odevzdání daňového přiznání do konce června.

2. Uzavřete ve své firemní účetnictví a vyřiďte všechny pohledávky

Pokud se chystáte ukončit živnost a stále máte některé nevyřízené pohledávky a mezery v účetnictví, nezapomeňte vše do doby, než živnost zrušíte, vyřídit. To samé platí o zásobách či dlouhodobém majetku. Účetnictví jste povinni vést až do posledního dne vašeho podnikání, přičemž na konci tohoto dne proveďte účetní závěrku, kterou účetnictví uzavřete. Pokud máte nějaké zaměstnance a ukončujete s nimi pracovní poměr z důvodu zrušení vaší živnosti, jste povinni zaměstnancům poskytnout dvouměsíční výpovědní lhůtu a odstupné ve výši trojnásobku průměrného platu.

3.Informujte správce daní, finanční úřad a zdravotní pojišťovnu

Nejpozději do osmi dnů od zrušení živnostenského podnikání jste povinni informovat o této skutečnosti vaši zdravotní pojišťovnu. Do patnáctého dne po zrušení živnosti je poté třeba informovat finanční úřad a do osmého dne následujícího kalendářního měsíce správu sociálního zabezpečení - zde je potřeba dodat přehledy o vašich příjmech a výdajích za dané zúčtovací období.

Zánik živnostenského oprávnění

V případě, že v žádosti o zrušení živnostenského oprávnění nebylo uvedeno jiné datum, zaniká živnost v den, kdy rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění vydané živnostenským úřadem nabude své právní moci.

Rozhodnutí o zrušení živnostnenského oprávnění nabývá právní moci šestnáctý den po vydání rozhodnutí do rukou žadatele. Během patnácti dní ode dne oznámení rozhodnutí o zrušení živnostenského podnikání, můžete podat odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu. V případě, že nechcete tak dlouho čekat, je možné se při přebírání rozhodnutí práva na odvolání vzdát. Je však třeba pamatovat i na to, že živnost nemusí být rušena pouze z iniciativy živnostníka. Živnost může ukončit také sám živnostenský úřad pokud porušujete živnostenský zákon, nebo Česká správa sociálního zabezpečení, a to v případě, že máte jako OSVČ například nedoplatky na sociálním pojištění.

Potřebujete pomoct?

Pokud si stále nejste jisti v tom, jak postupovat při zrušení živnostenského oprávnění, nebo naopak uvažujete o založení živnostenského oprávnění či hledáte sídlo pro OSVČ, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám se vším pomůžeme.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek