Kmenové listy ve společnosti s.r.o.

17.08.2017 Novinky

Jednou z novinek Zákona o obchodních korporacích oproti obchodnímu zákoníku je možnost inkorporace podílu na společnosti do kmenových listů. Kmenový list je neomezeně převoditelný cenný papír na řad a je vydáván samotnou společností. Může být též vydán i jako hromadný kmenový list, který nahradí větší počet samostatných kmenových listů.

Ač se jedná o zatím poměrně neprozkoumanou oblast, dají se již z právní úpravy a praxe vyčíst výhody a nevýhody kmenových listů oproti běžné úpravě podílů.

Výhody kmenových listů

Zásadní výhodou je jednoduchost převodu kmenového listu. Není totiž vyžadován souhlas valné hromady ani písemná smlouva. Pro převod postačí kmenový list rubopisovat a předat nabyvateli. Rubopisem se rozumí zaznamenání, kdo převádí na koho, na zadní straně kmenového listu. Smlouva o převodu může mít v tomto případě pouze ústní formu.

Doporučit lze tedy kmenové listy především pro projekty, u kterých je důležitá flexibilita ve vlastnické struktuře. Naopak úprava nebude vhodná pro společnosti, kde se od začátku počítá s určitým vlastnickým uspořádáním v delším časovém horizontu.

Ve společenské smlouvě však mohou být upraveny různé druhy podílů. Některé mohou být základní, jiné zvláštní a současně mohou některé být představovány kmenovým listem a jiné nikoli. V tomto je úprava zákona o obchodních korporacích velmi flexibilní.

Nevýhody kmenových listů

Vzhledem ke specifikům kmenových listů, bylo nutné upravit pro ně i několik zvláštních omezení:

  • kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír
  • podíl, jehož převoditelnost je omezena nebo podmíněna nemůže být představován kmenovým listem
  • kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat na evropském regulovaném trhu nebo jiném veřejném trhu

Zákon o obchodních korporacích též stanovuje obsahové náležitosti kmenových listů. Samotný vzhled a grafická úprava je však v plné kompetenci společnosti.

Novinky z našeho blogu

25.11.2020

ZVŘ nově obsahuje ustanovení, které umožňuje zrušení bez likvidace nekontaktních obchodních korporací. Novela zákona o veřejných rejstřících právnických a…

Celý článek
24.11.2020

Další navrhované změny novely zákona o daních z příjmu. Co přináší zrušení superhrubé mzdy? Během své poslední schůze odsouhlasila Poslanecká sněmovna…

Celý článek
23.11.2020

Rychlý přehled, jak funguje zpětné uplatnění daňových ztrát. Jak funguje zpětné uplatnění? Jako jedno z mnoha vládních opatření v boji proti koronaviru…

Celý článek
20.11.2020

Podmínky, které musí právnické osoby splnit, pokud chtějí převod podílu v obchodních korporacích osvobodit od daně z příjmu. Co je potřeba splnit pro…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace