Místo podnikání OSVČ

09.08.2017 Živnostenské podnikání

Pokud nechcete zakládat obchodní společnost a rozhodli jste se místo toho pro živnost, jistě se setkáte s pojmem místo podnikání OSVČ. Jedná se v podstatě o „sídlo živnostníka” a má mnoho společného se sídlem obchodní společnosti.

Místo podnikání X sídlo společnosti

Pojmem místo podnikání se myslí zpravidla sídlo fyzické osoby (tedy živnostníka), kdežto sídlem společnosti se označuje sídlo právnické osoby (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezením, atd.). V obou případech se sídlem rozumí místo, ze kterého podnikatel řídí svůj podnik, nebo živnost a kde tedy činí zásadní rozhodnutí ohledně budoucnosti své firmy.

Místo podnikání OSVČ bývá většinou shodné s adresou trvalého bydliště podnikatele, avšak nemusí to být vždy pravidlem. Stejně jako u sídla obchodních společností i při zakládání živnosti existuje možnost zřídit si virtuální adresu sídla. Hlavním požadavkem na místo podnikání je totiž to, že majitel živnosti musí být na této adrese schopen komunikovat s okolím (tedy například vybírat korespondenci, vyřizovat faktury, apod.)

Na rozdíl od sídla společnosti nejsou v živnostenském rejstříku přesně vymezené požadavky na podobu místa podnikání. Pouze v případě, že se místo podnikání a trvalé bydliště živnostníka liší, je živnostník nucen doložit živnostenskému úřadu dokument, který prokazuje právní nárok na užívání daných prostor - tzv. souhlas s místem podnikání (analog Souhlasu o umístění právnické osoby u obchodní společnosti). Podnikatel je poté povinen viditelně označit objekt, který je určen jako místo jeho podnikání svým jménem, příjmením a identifikačním číslem.

Místo podnikání OSVČ

Místo podnikání podnikatel uvádí a zapisuje do živnostenského listu a je stěžejní při zakládání živnosti. Tato adresa se později zapisuje do živnostenského rejstříku a slouží zejména pro komunikační účely.Bez místa podnikání nemůže podnikatel svou činnost provozovat.

Podobně jako sídlo společnosti je také místo podnikání adresou, kterou by měl podnikatel využívat pro komunikaci s úřady a řídit odsud chod firmy (v případě virtuální kanceláře se však řízení firmy může odehrávat odjinud). Podnikatel však nemusí na této adrese přímo podnikat, místo vykonávání podnikatelské činnosti se může od místa podnikání lišit - místo, kde je vykonávána práce se poté nazývá provozovna.

Co uvést při ohlášení místa podnikání?

Pokud se rozhodnete nahlásit vaše místo podnikání úřadům, rozhodně byste neměli zapomenout na informace jsou:

  • název obce, ve které budete sídlit
  • část této obce
  • ulici, ve které se vaše firma nachází
  • číslo popisné domu
  • číslo orientační
  • poštovní směrovací číslo obce

Po vytvoření místa podnikání OSVČ nezapomeňte označit místo podnikání Vaším jménem, příjmením a identifikačním číslem (viz. výše)!

Virtuální kancelář

Stejně jako u sídla společnosti může být i místo podnikání živnostníka zřízeno jako virtuální kancelář. Virtuální sídlo pro OSVČ poskytuje stejné výhody jako virtuální kancelář obchodní společnosti. Virtuální kanceláře sídlí většinou na vysoce uznávaných adresách ve velkoměstech jako je například Praha, či Brno, a tak mohou vaší firmě dodat prestiž a uznání. Mnohé firmy, které poskytují nabídku virtuálních kanceláří pro OSVČ zajišťují  také bezplatné využití místnosti pro komunikaci s úřady, označení živnostníka na budově, nebo asistentku, která se bude starat o korespondenci. Naše firma poskytuje nabídku virtuálních kanceláří v Brně, nebo různých částech Prahy - je možné si zřídit virtuální kancelář pro OSVČ v Praze 1, Praze 2, Praze 3 a mnohých dalších částech Prahy.

Provozovna nebo místo podnikání?

Provozovna a místo podnikání jsou dva různé pojmy, které se však mnoha lidem pletou dohromady. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?

Místo podnikání

Místo podnikání OSVČ může být pouze jedno a podnikatel ho musí mít vždy – bez místa podnikání by totiž nebylo možné provozovat a řídit živnost. Toto místo však není ze zákona nijak přesněji specifikováno a může se jím tudíž stát jakákoliv adresa, kterou podnikatel zvolí.

Provozovna

Provozovna je místo, ve kterém dochází k vykonávání činnosti podnikatele - například ke styku se zákazníky, v případě dílny k tvorbě předmětů, atd. Provozovatel může mít hned několik provozoven, nebo nemusí mít vůbec žádnou. Existují i případy, kdy má živnostník místo podnikání i provozovnu na jednom místě (například u sebe doma).

Provozovna je oproti místu podnikání mnohem přesněji definována v živnostenském zákoníku a jsou na ni kladeny mnohem vyšší nároky než na místo podnikání OSVČ (musí být například přesně označena a existují přesné postupy při jejím vzniku a zániku).

Novinky z našeho blogu

01.03.2021

Rozhodujete se, která forma podnikání je pro vás ta pravá? Pomůže vám tento přehled hlavních rozdílů mezi akciovou společností a společností s ručením…

Celý článek
25.02.2021

Novelizace daňového řádu přinesla řadu změn, např. zavedení nové podoby daňové informační schránky nebo úpravy ve lhůtách pro podání přiznání k dani z příjmů.…

Celý článek
15.02.2021

V lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který v sobě obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku. Novela…

Celý článek
09.02.2021

Daňové přiznání se týká hlavně podnikatelů. V tomto článku zjistíte základní informace, které vám pomohou s vyplněním daňového přiznání. Podáváte daňové…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace