Novela v zákonu o účetnictví. Co vše bude od roku 2016 jinak?

20.11.2015 Novinky

Od ledna 2016 dojde v účetnictví firem k zásadním změnám. Budou se týkat i vaší firmy?

V polovině září vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb. rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hlavní změny v zákoně jsou  kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Dále se do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky.  Více k jednotlivým změnám níže.

Nová kategorizace účetních jednotek

Asi nejdůležitější změnou, kterou novela přinese, je zavedení nových kategorií účetních jednotek, a sice mikro, malá, střední a velká účetní jednotka. Kam přesně bude konkrétní podnik spadat ? Roli budou hrát následující kritéria:

Zařazení do příslušné kategorie bude závislé na dosažení (překročení) stanovených kritérií (alespoň dvou ze tří), u akciových společností a svěřenských fondů je určující jediné kritérium.:

  • hodnota aktiv
  • čistý obrat
  • průměrný počet zaměstnanců,k rozvahovému dni

Nejvíce si oddychnou podniky, které patří k mikro a malým účetním jednotkám. Tyto kategorie byly zavedeny kvůli požadavkům EU a v Česku do nich bude spadat naprostá většina firem. Zákon jim zjednodušuje zejména vykazování a zveřejňování informací.

Výhodu budou mít ty jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Aby firmě vznikla nutnost ověření, musela by podle zákona mít aktiva nad 40 milionů korun, čistý obrat nad 80 milionů korun a 50 a více zaměstnanců.

Nová konsolidační skupina

Navazuje na skupiny účetních jednotek. Nově se tímto krokem rozliší malé a ostatní konsolidační skupiny. Skupina označená jako malá konsolidační skupina nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Ostatní konsolidační skupiny ji sestavovat musí. Opět bude záviset na dosažení alespoň 2 ze 3 kritérií.

Jaká kritéria musí splňovat konsolidační skupina, aby byla malá?

Malá konsolidační skupina nesmí k rozvahovému dni překročit 2 ze 3 parametrů:

  • Aktiva celkem 100 000 000 Kč
  • Čistý obrat 200 000 000 Kč
  • Průměrný počet zaměstnanců v účetním období: 50

Jednoduché účetnictví:

Režim jednoduchého účetnictví mohou využívat  malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku a pro které by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Vést jednoduché účetnictví budou moci spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun, hodnota jejich majetku nebude větší než 3 miliony korun a nebudou plátci DPH.

Zpráva o platbách vládám pro velké účetní jednotky:

Velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu budu muset podávat zprávu o významných platbách vládám členského státu EU nebo třetí země. Subjekt veřejného zájmu je definován jako organizační složka státu, územní samospráva, státní fondy, zdravotní pojišťovny, nebo banky, pojišťovny, úvěrní či spořitelní družstva a penzijní společnosti. Subjekt veřejného zájmu se vždy považuje za velkou účetní jednotku Povinnost se týká společností, které podnikají v těžebním a dřevařském průmyslu. Významné se rozumí nad 100.000 EUR.

Nevíte si se změnami v účetnictví rady nebo chcete vědět, jak změny ovlivní Vaši konkrétní firmu? Ozvěte se nám, rádi pomůžeme.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek