Ručení společníka společnosti

18.12.2017 Tipy a rady

Při založení společnosti s ručením omezeným, ale i jiné obchodní korporace, získáváte společně s funkcí zakladatele společnosti roli společníka. Společníkem společnosti se ale můžete stát i jiným způsobem, než tak, že se přímo podílíte na jejím vzniku - stačí, abyste do společnosti vložili část svého majetku.

Společník a jednatel společnosti

Rozdíl mezi společníkem a jednatelem společnosti je především v tom, jakým způsobem můžete ovlivňovat chod společnosti. Jako společník společnosti se můžete podílet na řízení společnosti prostřednictvím valné hromady a zároveň s tím pro vás platí všechna práva a povinnosti společníků společnosti, která jsou uvedena v Zákoně o obchodních korporacích a dále ošetřena ve Společenské smlouvě při vzniku společnosti.

Jednatel společnosti se naopak výrazně podílí na řízení a chodu firmy. To znamená, že prezentuje společnost navenek a jedná jejím jménem, je oprávněn podepisovat smlouvy a podobně. Zároveň je vázán mlčenlivostí, je povinen řídit se péčí řádného hospodáře a je mu udělen zákaz konkurence a nekalé soutěže. Jednatel zpravidla nerozhoduje v zásadních rozhodnutích - toto privilegium náleží valné hromadě. Pokud se chcete stát jednatelem společnosti ve firmě, kde už máte post společníka společnosti, je nutné předložit žádost o status jednatele společnosti před valnou hromadu, která posléze jednatele společnosti z řad společníků nebo jiných fyzických osob vybere a schválí.

Všichni společníci společnosti mají nárok na podíl na zisku společnosti, právě z toho důvodu, že do společnosti investovali své vlastní peníze.

Ručení společníka společnosti

Kromě povinnosti splatit svůj vklad či povinnosti odevzdat kmenový list, má společník také povinnost ručit za závazky společnosti a to do výše svého nesplaceného vkladu.

Ručení společníka do výše svého nesplaceného vkladu zaniká po splacení vkladů všech společníků a následným zapsáním této skutečnosti do obchodního rejstříku. Ručení společníka společnosti zaniká až po splacení vkladů všech společníků společnosti. Společník je tedy povinen ručit za pohledávky společnosti i v případě, že svůj vklad splatil, ale ostatní společníci tak ještě neučinili.

Společníci společnosti ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. Jinými slovy pokud bude třeba vymáhat pohledávku u některého ze společníků, lze tuto pohledávku vymáhat u každého z nich nehledě na to, zda dotyčný již svůj vklad splatil, nebo nikoliv.

Společník s.r.o. či jiné obchodní korporace, ve které tato funkce existuje, ručí za pohledávky společnosti pouze dočasně a vždy pouze do výše nesplacených vkladů všech společníků. Jinými slovy, ručení společníka s.r.o. je omezené.

Ručení jednatele společnosti

Pokud se rozhodnete stát jednatelem společnosti, určitě vás bude zajímat jak je to v případě ručení jednatele společnosti.

Jednatelem společnosti je každý člen vedení společnosti, který se podílí na jejím chodu. Pokud jednatel společnosti jedná s péčí řádného hospodáře, jak mu uděluje zákon, tak za společnost, ve které jako jednatel působí, nijak neručí. Pokud však jednatel společnosti poruší svůj slib konat s péčí řádného hospodáře a zapříčiní tak kolaps a zánik společnosti, ručí jednatel společnosti za pohledávky společnosti veškerým svým majetkem. Více o ručení jednatele sro se můžete dočíst zde.

Pokud stále přemýšlíte nad tím, zda je lepší založení společnosti online, nebo koupě ready-made firmy či tápete v otázkách ohledně ručení členů společnosti či společností samotných, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme. Stejně tak zahrnujeme služby spojené s účetnictvím nebo zřízení virtuálního sídla firmy.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek