Splňuje Vaše s.r.o. všechny zákonné náležitosti?

22.08.2015 Novinky

1.1.2014 vstoupil v účinnost Zákon o obchodních korporacích (zkráceně ZOK) a nový Občanský zákoník. Tyto změny ovlivňují zejména společnosti s ručením omezeným a to především ty, které vznikly již před rokem 2014. Ne všechny společnosti však tyto zásadní změny doposud implementovaly.

Konkrétně zákon upravuje společenské smlouvy nebo stanovy. Pokud společenské smlouvy neodpovídají současnému znění ZOK, jsou společnosti odpovědné za to, aby svoje společenské smlouvy náležitě upravily.

Nejčastěji mohou společnosti narazit na potíže v následujících  případech:

1)   Společnost má ve stanovách ustanovení, které je v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK a to toto ustanovení lze ze smlouvy vypustit, protože se jedná o ustavení, které není povinnou součástí společenské smlouvy. Společnost byla povinna úplné znění společenské smlouvy založit do 1. 7. 2014 do sbírky listin obchodního rejstříku. Úplné znění společenské smlouvy měl za povinnost vyhotovit a podepsat jednatel/jednatelé společnosti.

2)   Ve společenské smlouvě společnosti chybí ustanovení, která ZOK vyžaduje. Společnosti s ručením omezeným jsou povinny tyto ustanovení doplnit.  Změnu je nutné provést notářským zápisem.

Co se stane, pokud moje společnost nesplňuje všechny náležitosti ZOK ?

Obchodní korporace byly povinny přizpůsobit ZOK do 1. 7. 2014 a upravenou společenskou smlouvu založit do sbírky listin. Pokud tak neučinily, riskují, že je k tomu vyzve soud.

Pokud společnost svou povinnost nesplní ani na základě výzvy soudu ve stanovené dodatečné lhůtě, může ji soud zrušit a nařídit až její likvidaci. Což se v některých případech již stalo.

Na co si dát hlavně pozor?

A) Společenská smlouva musí obsahovat konkrétní počet jednatelů.

B) Společnost s ručením omezeným již nemusí povinně tvořit rezervní fond.

C) Na svých webových stránkách a na všech obchodních listinách je společnost povinna udávat:

  • jméno a sídlo
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • identifikační číslo

Doporučujeme našim klientům, aby se ujistili, že jejich společenská smlouva obsahuje vše, co zákon o ZOK a nový občanský zákoník ukládájí. V případě jakkýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici.

Odkazy:

Znění zákona Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Nový občanský zákoník: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek