Splňuje Vaše s.r.o. všechny zákonné náležitosti?

22.08.2015 Novinky

1.1.2014 vstoupil v účinnost Zákon o obchodních korporacích (zkráceně ZOK) a nový Občanský zákoník. Tyto změny ovlivňují zejména společnosti s ručením omezeným a to především ty, které vznikly již před rokem 2014. Ne všechny společnosti však tyto zásadní změny doposud implementovaly.

Konkrétně zákon upravuje společenské smlouvy nebo stanovy. Pokud společenské smlouvy neodpovídají současnému znění ZOK, jsou společnosti odpovědné za to, aby svoje společenské smlouvy náležitě upravily.

Nejčastěji mohou společnosti narazit na potíže v následujících  případech:

1)   Společnost má ve stanovách ustanovení, které je v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK a to toto ustanovení lze ze smlouvy vypustit, protože se jedná o ustavení, které není povinnou součástí společenské smlouvy. Společnost byla povinna úplné znění společenské smlouvy založit do 1. 7. 2014 do sbírky listin obchodního rejstříku. Úplné znění společenské smlouvy měl za povinnost vyhotovit a podepsat jednatel/jednatelé společnosti.

2)   Ve společenské smlouvě společnosti chybí ustanovení, která ZOK vyžaduje. Společnosti s ručením omezeným jsou povinny tyto ustanovení doplnit.  Změnu je nutné provést notářským zápisem.

Co se stane, pokud moje společnost nesplňuje všechny náležitosti ZOK ?

Obchodní korporace byly povinny přizpůsobit ZOK do 1. 7. 2014 a upravenou společenskou smlouvu založit do sbírky listin. Pokud tak neučinily, riskují, že je k tomu vyzve soud.

Pokud společnost svou povinnost nesplní ani na základě výzvy soudu ve stanovené dodatečné lhůtě, může ji soud zrušit a nařídit až její likvidaci. Což se v některých případech již stalo.

Na co si dát hlavně pozor?

A) Společenská smlouva musí obsahovat konkrétní počet jednatelů.

B) Společnost s ručením omezeným již nemusí povinně tvořit rezervní fond.

C) Na svých webových stránkách a na všech obchodních listinách je společnost povinna udávat:

  • jméno a sídlo
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • identifikační číslo

Doporučujeme našim klientům, aby se ujistili, že jejich společenská smlouva obsahuje vše, co zákon o ZOK a nový občanský zákoník ukládájí. V případě jakkýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici.

Odkazy:

Znění zákona Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Nový občanský zákoník: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Novinky z našeho blogu

25.11.2020

ZVŘ nově obsahuje ustanovení, které umožňuje zrušení bez likvidace nekontaktních obchodních korporací. Novela zákona o veřejných rejstřících právnických a…

Celý článek
24.11.2020

Další navrhované změny novely zákona o daních z příjmu. Co přináší zrušení superhrubé mzdy? Během své poslední schůze odsouhlasila Poslanecká sněmovna…

Celý článek
23.11.2020

Rychlý přehled, jak funguje zpětné uplatnění daňových ztrát. Jak funguje zpětné uplatnění? Jako jedno z mnoha vládních opatření v boji proti koronaviru…

Celý článek
20.11.2020

Podmínky, které musí právnické osoby splnit, pokud chtějí převod podílu v obchodních korporacích osvobodit od daně z příjmu. Co je potřeba splnit pro…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace