Výhody s.r.o. oproti OSVČ

04.04.2017 Po založení společnosti

Zakládání obchodních společností, především společností s ručením omezením, se v důsledku novel zákonů stále zlevňuje a zjednodušuje. Proto je třeba uvážit, zda není pro OSVČ vhodné začít podnikat prostřednictvím s.r.o. společnosti. Pro zjednodušení Vašeho rozhodování Vám zde nabízíme výčet výhod s.r.o. společnosti oproti OSVČ:

Ručení

Zřejmě nejvýraznějším rozdílem je způsob ručení při podnikání. OSVČ ručí celým svým majetkem. Může se tak lehce stát, že se živnostník dostane podnikáním do existenčních problémů. Naproti tomu společník s.r.o. ručí za závazky společnosti pouze do výše, v jaké nebyla splněna vkladová povinnost.

Důvěryhodnost

Podnikání jako OSVČ je spíše nedůvěryhodné. Obchodování s OSVČ je pro protistranu vždy riskantnější. Pochyby budí například schopnost plnit závazky OSVČ. Při nákupu služeb od OSVČ se také může objevit podezření ze „švarc systému“. Naopak s.r.o. působí důvěryhodně a spolehlivě.

Daně a odvody

Velkou výhodou s.r.o. oproti OSVČ je možnost daňové optimalizace. Naproti tomu je třeba podotknout, že samotná výše daní je výsledkem kombinace daňové optimalizace a rozhodování samotného podnikatele při podnikání, a nelze tedy obecně konstatovat, která z forem podnikání je z tohoto hlediska výhodnější.

Firma

OSVČ vystupuje pod svým jménem. Naproti tomu s.r.o. může mít libovolný název (firmu).

Hodnota

Hodnota OSVČ se během podnikání nijak nezvyšuje, zatímco u s.r.o. se hodnota v čase zvyšuje. Čím starší společnost, tím vyšší hodnota. S.r.o. navíc může expandovat navýšením kapitálu. Za výhodu lze považovat též trvalejší charakter, kdy s.r.o. může být volně převáděna na nové společníky a její trvání nepadá s životem společníků. Může tedy přežít i několik generací.

Založení

V jednoduchosti založení se s.r.o. stále více blíží OSVČ. V současnosti celý proces založení s.r.o. a zápisu do obchodního rejstříku nezabere více než několik málo dní. S tímto procesem Vám rádi pomůžeme.

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek