Zrušení obchodní korporace

03.03.2018 Ukončení podnikání

Obchodní korporace může být zrušena z mnoha důvodů. Tyto důvody mohou být jednak na straně společníků, či na základě soudního rozhodnutí (poté se jedná o nucené zrušení společnosti). Společnost může být zrušena i z dalších příčin, jako je například vypršení doby platnosti, pokud byla založena na dobu určitou, dosažení účelu, ke kterému byla tato obchodní korporace založena, nebo úmrtím některého ze společníků společnosti. Existují samozřejmě i další důvody, které vedou ke zrušení společnosti a které ustanovuje zákon. Tyto důvody mohou být například neschopnost společnosti déle jak 1 rok vykonávat svou činnost a plnit svůj účel, či neschopnost řešit spory mezi společníky

Nucené zrušení společnosti

O nuceném zrušení společnosti se zpravidla rozhoduje během soudního řízení a soud je povinen ještě před vydáním rozsudku poskytnout vlastníkům společnosti přiměřenou lhůtu na nápravu společnosti. Důvody, pro které může soud rozhodnout o zrušení společnosti jsou pevně stanovené v novém občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a dalších.

Návrh na zrušení obchodní společnosti může vznést jakákoliv osoba, která má na dané situaci právní zájem, anebo státní zastupitelství v případě, že na dané situaci společnosti shledá závažný veřejný zájem.

Zánik a zrušení společnosti

Zánik společnosti, stejně jako její zrušení, ustanovuje nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Podle těchto zákoníků dochází vždy nejdříve k zrušení společnosti, po kterém následuje zánik firmy. Společnost zaniká v den výmazu firemního záznamu z obchodního rejstříku.

Zrušení firmy, které zániku předchází může přitom probíhat dvěma způsoby - s likvidací, či bez likvidace společnosti.

Zrušení společnosti s likvidací

Společnost se ruší s likvidací v případě, že nemá ekonomické, věcné ani právní pokračování, tedy podnikatel ukončuje veškeré své podnikatelské aktivity. Zrušení společnosti s likvidací je obvykle složitějším procesem, než zrušení společnosti bez likvidace, neboť se musí nejdříve o zrušení společnosti hlasovat na valné hromadě, pokud to společenská smlouva určuje, a poté zjistit, zda společnost, která se ruší nemá nějaké dluhy (pokud by byla společnost předlužená, musí se od zrušení s likvidací upustit a zahájí se insolvenční řízení) a zda má vyřízené veškeré zakázky a pohledávky. Následně se veškerý majetek společnosti zpeněží, získaný obnos se zdaní srážkovou daní a likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky společnosti. Po zrušení společnosti s likvidací se může postoupit k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, který vede k úplnému zániku společnosti.

Zrušení společnosti bez likvidace

Ke zrušení společnosti bez likvidace dochází tehdy, pokud se společnost převádí na nového právního nástupce - novou či již existující společnost, či v případě, že se společnost s jiným, větším celkem. Zrušení společnosti bez likvidace zahrnuje procesy jako je fúze společnosti, převod jmění na společníka, rozdělení, nebo změna právní formy společnosti.

Při zrušení společnosti bez likvidace přechází majetek i závazky na právního zástupce nové firmy.

Jediná věc, kterou je při zrušení firmy bez likvidace nutno zvážit je podání daňového přiznání, které musí být podáno nejpozději do konce následujícího měsíce po rozhodnutí o přeměně společnosti. V případě, že nebyl proveden zápis přeměny společnosti do obchodního rejstříku se předpokládá, že k přeměně společnosti vůbec nedošlo a společnosti, které měly přeměnou zaniknout jsou povinny odevzdat daňová přiznání k datu řádného zdaňovacího období.

Máte nějaké dotazy ohledně zrušení společnosti či potřebujete pomoc se zrušením společnosti s likvidací? Obraťte se na nás! Rádi vám pomůžeme.

Novinky z našeho blogu

01.03.2021

Rozhodujete se, která forma podnikání je pro vás ta pravá? Pomůže vám tento přehled hlavních rozdílů mezi akciovou společností a společností s ručením…

Celý článek
25.02.2021

Novelizace daňového řádu přinesla řadu změn, např. zavedení nové podoby daňové informační schránky nebo úpravy ve lhůtách pro podání přiznání k dani z příjmů.…

Celý článek
15.02.2021

V lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který v sobě obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku. Novela…

Celý článek
09.02.2021

Daňové přiznání se týká hlavně podnikatelů. V tomto článku zjistíte základní informace, které vám pomohou s vyplněním daňového přiznání. Podáváte daňové…

Celý článek
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace