Likvidace společnosti

Nechte svou společnost hladce zaniknout!

Rozhodli jste se pro zrušení s.r.o., neboť je pro vás již nepotřebná a zbytečná? Nebo se chystáte zlikvidovat společnost, protože již nevyvíjí žádnou aktivitu? Ať už jste se pro proces likvidace firmy rozhodli z jakéhokoli důvodu, jsme tu od toho, abychom Vám s ním pomohli – nabízíme Vám zrušení společnosti řádným a právně správným postupem.

Likvidace firem

Likvidací společnosti se rozumí vymazání společnosti z obchodního rejstříku, tedy zrušení tohoto právního subjektu, přičemž tato společnost není předlužená. Pokud je firma v likvidaci, musí před jejím vymazáním z obchodního rejstříku dojít k vypořádání majetkových vztahů, proto celý proces zabere nějaký čas. Pokud však chcete zlikvidovat společnost co nejdříve, můžeme Vám pomoci zajistit prodej s.r.o a i dalších obchodních společností, které vlastníte.

V rámci likvidace společnosti za Vás zařídíme:

  • všechny právní úkony spojené s procesem, jímž společnost v likvidaci prochází (jmenování likvidátora, tvorba návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku aj.)
  • vyřízení veškeré potřebné dokumentace (sepsání notářského zápisu, sepsání oznámení společnosti o vstupu do likvidace, sepsání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku aj.)
  • řádné vymazání společnosti z obchodního rejstříku
  • prodej firmy (po případném zájmu a dohodě)

Likvidace zadlužené firmy

Pokud je společnost předlužená a její majetek nestačí na úhradu dluhů, je nutné namísto procesu zrušení firmy podstoupit insolvenční řízení, které k zániku společnosti povede také.

Likvidace s.r.o. a zrušení akciové společnosti

Likvidace společnosti s ručením omezeným a likvidace a.s. se mohou lišit v přesných postupech, avšak výsledkem jakéhokoli zrušení firmy je výmaz této společnosti z obchodního rejstříku a zánik firmy.

Kontaktujte nás
pro pomoc s likvidací své společnosti!

Čísla, která se mění správným směrem

4 500+ Založených a prodaných společností
12 000+ Poskytnutých sídel společnosti
9 Let naší historie

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek