Zastupování na úřadech

Vyřídíme úřední záležitosti za Vás!

Jdou na Vás mrákoty, když si představíte, že musíte něco vyřídit na úřadě? Pro to máme pochopení. Dobře víme, že čas je drahý. A ten našich klientů obzvlášť. Proto Vám ho rádi pomůžeme ušetřit a vyřídíme za Vás jakékoli záležitosti související s vyřizováním živnostenských oprávnění nebo jiných věcí ohledně podnikatelských oprávnění. Můžeme Vás také zastoupit při kontrolách, ať už budou přicházet z úřadu živnostenského nebo finančního. Také Vás můžeme zastoupit při jednání se správou sociálního zabezpečení nebo se zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě Vám rádi pomůžeme také při jednání s jakýmikoli dalšími vykonavateli veřejné správy.


Můžete se na nás obrátit s čímkoli!

Pomůžeme Vám při přípravě potřebných podkladů i při zpracování korespondence. V případě že bude nezbytné podat odvolání nebo jiný opravný prostředek, můžete se spolehnout na naše poradce. Mají s veřejnou správou dlouholeté zkušenosti a vždy budou vědět, jak postupovat nebo co udělat. Při zastupování svých klientů před úřady vždy postupujeme s maximální odborností a vždy máme za cíl zájem klienta.


Zařídíme pro vás například

  • Odevzdání daňových přiznání (ať už osobně nebo přes internet)
  • Reakci na jakékoli výzvy nebo žádosti ze strany orgánů veřejné správy
  • Zastoupíme Vás také během kontrol, pomůžeme vám s přípravou nezbytných dokumentů
  • Jakékoli záležitosti související se živnostenskými a finančními úřady (což jsou nejčastější úřady, se kterými podnikatelé přicházejí do styku)

Kromě zastupování samotného můžete využít i naše účetní služby, zpracování účetnictví, vedení daňové evidence nebo poradenství v oblasti mezd. Umíme poskytnout i špičkovou právní podporu. Máme buď své lidi, nebo ověřené kontakty na experty ze sféry obchodního práva, daňových záležitostí, mezinárodního obchodu i správního práva. Ať už narazíte na jakýkoli problém nebo otázku, můžete se na nás s důvěrou obrátit.


S úřady je někdy těžká řeč – my ale umíme hovořit jejich jazykem!

Ohledně formálního ošetření zastupování před úřady bude nejspíše třeba udělení plné moci. To je však záležitost několika minut. Po konzultaci plnou moc připravíme k podpisu a okamžitě po jejím získání za Vás začneme Vaši agendu řešit – a to s plným nasazením a odborností, na kterou je spoleh. Neztrácejte svůj čas a trpělivost s úředníky, se kterými leckdy není snadná domluva. Nechte nás vyřešit problémy za Vás. Zajistíme Vám plný, profesionální servis a maximální podporu ve všech Vašich záležitostech.


A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno!

Čísla, která se mění správným směrem

4 500+ Založených a prodaných společností
12 000+ Poskytnutých sídel společnosti
9 Let naší historie

Novinky z našeho blogu

22.10.2020

Podnikatelé letos nedočkavě vyhlíží každou úlevu. Jednou z nich je odklad EET o dva roky. Poslanci schválili návrh Ministerstva financí na odklad všech čtyř…

Celý článek
13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek